Revision

Vi är en auktoriserad revisionsbyrå med lång erfarenhet. Vi riktar oss till små och medelstora ägarledda bolag, stiftelser, föreningar med mera.

Revisionen ger ökat förtroende för ert företags finansiella rapporter gentemot era externa intressenter, kunder, kreditgivare, leverantörer och myndigheter, genom att erbjuda en oberoende granskning av er företagsverksamhet.  

Vår auktoriserade revisor kan hjälpa er att minimera riskerna, vara trygg i era affärsbeslut så ni kan fokusera på er verksamhet och föra ert företag framåt.

Vi är en av mer än 5 000 medlemmar i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, en branschorganisation för kvalificerade revisorer, redovisningskonsulter och specialister. Detta innebär bland annat att vi kontinuerligt genomgår vidareutbildning samt har tillgång till branschinformation och expertråd.

Kontakta oss

FAR - Logotype