Bokföring och redovisning

Vill ni ha tid att fokusera på det ni gör bäst? Vill ni utveckla och fokusera på er verksamhet, låt oss hjälpa till med er löpande bokföring. Vi hjälper er med råd och stöd hur ni ska granska era ekonomiska rapporter, hur ni kan växa och utvecklas.

Vi har möjlighet att vara fullt digitaliserade och kan, tillsammans med er, komma överens om tidsbesparande, smidiga rutiner.

Vi tar givetvis även emot kunder som föredrar att inte digitalisera sig och vi har goda rutiner med vår kvitto- och pappershantering.

Ta hjälp av våra Auktoriserade redovisningskonsulter och deras kompetenta medarbetare som kontinuerligt vidareutbildar sig inom redovisning och skatt.

Vi gör allt från grundbokföring till att granska och stämma av era rapporter, allt för ni ska få mer tid att fokusera på er verksamhet.

Vi hjälper er att upprätta Bokslut och Årsredovisning samt Inkomstdeklaration som följer lagar och regler, samt Reko.

Här är några tjänster som vi kan erbjuda just er:

 • Löpande bokföring
 • Reskontrahantering
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering med tydlig presentation av företagets siffror
 • Mervärdeskattedeklaration
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Kassaflödesanalys
 • Inkomstdeklarationer
 • Resultat- och likviditetsbudget
 • Rådgivning inom området

Vi följer svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko. Tar ni hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult får ni hög kvalitet och kundnytta. Vi ger er rapportering som är relevant för er verksamhet och verksamhetens behov.

Kontakta oss

FAR - Logotype