Om revisionsbyrån

Lundqvists Revisionsbyrå i Västerås AB startades 1989 av Kent Lundqvist, auktoriserad revisor med över 30 års branscherfarenhet, bland annat från revisionsbyrån Grant Thornton, f.d. Lindebergs.

Revisionsbyråns affärsidé är att utföra redovisnings- och revisionstjänster till mindre och medelstora företag med höga krav på service och kvalitet. För att tillhandahålla denna höga kvalitet har vi välutbildade anställda som alla är utbildade ekonomer. Vi har även ett gott samarbete med skatteexperter på PODIET, företagsspecialister på bland annat Advokatfirman Fagersand och Advokatbyrån Torbjörn Persson samt med ett flertal revisionsbyråer.

Vi är en auktoriserad revisions- och redovisningsbyrå, med både en auktoriserad revisor och två auktoriserade redovisningskonsulter totalt är vi i dagsläget sex anställda som alla är utbildade på högskola eller yrkesutbildning. Våran kundkrets sträcker sträcker sig från små enskilda firmor till medelstora aktiebolag. Vi utför alla inom branschen förekommande uppdrag samt arbetar objektivt, oberoende och med integritet. Vi följer givetvis även de föreskrifter som finns angående tystnadsplikt.

Lundqvists Revisionsbyrå är vidare en av mer än 6 500 medlemmar i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, en branschorganisation för kvalificerade revisorer, redovisningskonsulter och specialister. Detta innebär bland annat att de anställda kontinuerligt genomgår vidareutbildning samt har tillgång till branschinformation och expertråd.

Vi följer på byrån Fars rekommendationer för auktoriserade revisorer samt för auktoriserade redovisningskonsulter, Reko.

Kontakta oss

FAR - Logotype