Hem

Lundqvists Revisionsbyrå i Västerås AB startades 1989 av Kent Lundqvist, auktoriserad revisor med över 30 års branscherfarenhet, bland annat från revisionsbyrån Grant Thornton, f.d. Lindebergs.

På företaget arbetar i dagsläget fem revisorer, fyra civilekonomer och en gymnasieekonom, med en kundkrets som sträcker sig från små enskilda firmor till medelstora aktiebolag. Vi utför alla inom branschen förekommande uppdrag samt arbetar objektivt, oberoende och med integritet. Vi följer givetvis även de föreskrifter som finns angående tystnadsplikt.

Lundqvists Revisionsbyrå AB är en av mer än 3 000 medlemmar i FARSRS, Föreningen Auktoriserade Revisorer/Svenska Revisorsamfundet, en branschorganisation för kvalificerade revisorer, redovisningskonsulter och specialister. Detta innebär bland annat att de anställda kontinuerligt genomgår vidareutbildning samt har tillgång till branschinformation och expertråd.

Lundqvist Revisionsbyrå firar 25-årsjubileum i år!