Hem

Lundqvists Revisionsbyrå i Västerås AB startades 1989 av Kent Lundqvist, auktoriserad revisor med över 30 års branscherfarenhet, bland annat från revisionsbyrån Grant Thornton, f.d. Lindebergs.

Vi är en auktoriserad revisions- och redovisningsbyrå, med både en auktoriserad revisor och två auktoriserade redovisningskonsulter totalt är vi i dagsläget sex anställda som alla är utbildade på högskola eller yrkesutbildning.

Våran kundkrets sträcker sig från allt från små enskilda firmor till medelstora aktiebolag. Vi utför alla inom branschen förekommande uppdrag samt arbetar objektivt, oberoende och med integritet. Vi följer givetvis även de föreskrifter som finns angående tystnadsplikt samt de föreskrifter som finns angående tystnadsplikt och EU:s allmänna Dataskyddsförordning GDPR. För mer information hur vi hanterar dina personuppgifter, finns hos byrån, kontakta oss om ni vill ha mer information.

Lundqvists Revisionsbyrå AB är en av mer än 6 500 medlemmar i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, en branschorganisation för kvalificerade revisorer, redovisningskonsulter och specialister. Detta innebär bland annat att de anställda kontinuerligt genomgår vidareutbildning samt har tillgång till branschinformation och expertråd.